StartpaginaKlachten en opmerkingen

Heeft u klachten?

Waar kunt u met uw opmerking of klacht naar toe?


De Huisartsenpost Westland is opgericht om mensen met spoedgevallen buiten kantooruren zo goed mogelijk te helpen. Als u desondanks vindt dat u niet goed bent geholpen door huisarts of assistente dan horen wij dat graag van u. U kunt uw opmerking of klacht schriftelijk melden aan:

Huisartsenpost Westland
Onder vermelding van opmerking of klacht
2e etage Behandel Centrum Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk


Om misverstanden te voorkomen, nemen wij alle telefoongesprekken op band op.

Wat doet de huisartsenpost met uw klacht?

De Huisartsenpost Westland vindt het belangrijk om snel en zorgvuldig op uw klachten te reageren. Daarnaast gebruikt de huisartsenpost de klachten als aanbevelingen voor verbetering van de zorg.

Andere mogelijkheden

Klachtencommissie Huisartsenzorg WDS
Indien u uw klacht niet wilt bespreken met betrokkenen of de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de de Klachtencommissie Huisartsenzorg (Westland, Schieland, Delfland) WSD. Een brief met uitleg van uw klacht is voldoende. De commissie onderzoekt uw klacht en doet uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van uw klacht.

Elders
U kunt uw klacht ook elders indienen, bijvoorbeeld bij de burgerlijk rechter of het Regionaal Tuchtcollege. Deze procedures zijn vaak formeel, tijdrovend en niet altijd zonder kosten. Laat u daarom altijd eerst goed voorlichten.

IKG
Bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) kunt u terecht voor advies of ondersteuning. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een klachtbrief.

Kosten
De Centrale Huisartsenpost Westland, de Klachtencommissie WSD en het IKG brengen geen kosten in rekening.

Privacy
De gegevens van uw contact met de huisartsenpost worden geregistreerd en aan uw eigen huisarts doorgegeven. Om klachten zorgvuldig te kunnen behandelen worden uw gesprekken met de huisartsenpost op band opgenomen. Met deze gegevens gaan wij zorgvuldig om, conform de wettelijke regels. Dit betekent dat wij u altijd om toestemming zullen vragen voor het gebruik van deze gegevens.Adressen en telefoonnummers

Huisartsenpost Westland
Onder vermelding van klacht
2e etage Behandel Centrum Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk

Klachtencommissie Huisartsenzorg
Mr. F.J.M. Spaendonck (secretaris)
Stokdijkkade 21 A
2671 GX Naaldwijk

Zorgbelang Zuid Holland West
Afdeling klachtopvang
Laan van Vredenoord 45
2289 DA Rijswijk
0900-2437070
088-9294020Printerversie